Get the Flash Player to see this rotator.
Projecten komen niet tot stand zonder gedetailleerde kennis van een gebied en minstens zo belangrijk, na een intensieve kennismaking met de mensen die er wonen, werken en recreëren. Met een verkenning is het mogelijk om in relatief korte tijd zinnige uitspraken te doen over de haalbaarheid, randvoorwaarden, kansen en knelpunten een project of ontwikkeling.
     Soms is er te weinig kennis (of teveel onzekerheid) om veranderingen in gang te zetten. Wij organiseren of begeleiden daarom onderzoek om specifieke kennis boven water te krijgen. Geen uitgebreide academische studies, maar gerichte deskresearch, interviews met deskundigen en vergelijking met referentiegebieden in binnen- en buitenland. Vaak blijken problemen waar wij mee worstelen elders in Nederland, Europa of de wereld al opgelost, of zijn ze daar zelfs nooit een probleem geweest.

Verkenning Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Verkennende studies naar de mogelijkheden voor hoog-
waterbestrijding, natuurontwikkeling, infra en woningbouw.
Klik hier voor de studie

Grote Grazers, aanvaardbare risico’s
Onderzoek naar juridische, maatschappelijke en internationale omgang met risico’s van grote grazers.

Leren Loslaten
Onderzoek naar de schade door en omgang met honden in natuurgebieden.

Recreatief medegebruik Maasoevers (in druk)
Verkenning naar mogelijkheden voor recreatief medegebruik van de Limburgse Maasoevers.